Διοικητικό συμβούλιο

Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ακαδημαϊκούς και συγκεκριμένα:
α) Τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών.
β) Έναν ακαδημαϊκό, οριζόμενο από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας με κριτήρια τις νομικές ή οικονομικές γνώσεις του.
γ) Τρεις ακαδημαϊκούς, οριζόμενους από τη Β΄ Τάξη της Ακαδημίας, με προτεραιότητα κατά το δυνατό, στο γνωστικό αντικείμενο των ερευνών, τις οποίες υποστηρίζει το Ίδρυμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από τους:

  • κ. Χρήστο Ζερεφό του Στυλιανού, με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών,
  • κ. Μιλτιάδη Χατζόπουλο του Βασιλείου, με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Β’ τάξης της Ακαδημίας Αθηνών,
  • κ. Μιχαήλ Τιβέριο του Ανδρέα, με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Β’ τάξης της Ακαδημίας Αθηνών,
  • κ. Εμμανουήλ Κορρέ του Ιωάννου, με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Β’ τάξης της Ακαδημίας Αθηνών,
  • κ. Απόστολο Γεωργιάδη του Σταύρου, με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού εκπροσώπου με νομικές γνώσεις.